یا رضا
یه روز دٍلُم بدجوری گِرفته بود 
بوته غصه و غم تو دِلُم شکفته بود
توچِشام سیل اشک موج مِزِدش 
انگاری آروم از چِشام رِفته بودش
با خودُم داد مِزِدُم که چرا تِنها شُدُم 
یک گوشه نِشستُمُ وبی صِداشُدُم
توهَموحال وهواکه غرق فکر بودُم 
دیدُم که زیر لب مشغول ذکر بودُم
نمِرفت از لب مو ذکر یا رضا رضا 
دِلُم خیلی گِرفته مددی یا امام رضا
مو همونوم که هر موقع دردی دِرُم 
سر بر آستان رضا مِزِرُم
مُدُنم که آقا جواب مو ره مِدِ 
مو که نِه هر کی بِیه جواب مِدِ
آقامان خیلی کِریمه به خدا 
دست بیچیره هارِه میگیره به خدا
آقانگاه نِمِکنه که سفیدی یاسیاه 
خوبارِه که دوست دِره امانگاه مِکِنه به بَدا
دِلِتِ گره بزن به پنجره فولاد آقا 
تا که حاجتته بِکنه بِرات روا
موکه آرزومه یک روزی کِفتَرِش بُشُم 
میون صحن و سراش جاروکِشِش بُشُم

تاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 11:49 ق.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات

باصِفا و بامِرامُ و باحالی بِچه محل

عاشق مُلمُلی و شیربِلالی بِچه محل

صُب مییی وِسَّط بلوار به آقا سِلام مِدی

تا شَبَم دنبال نون حلالی بچه محل

زندگیم قَدِّ یه کارتون مِمَنِ بچه محل

مثل پا کِردن تُنبُن مِمَنَ بچه محل

تو مِگی درست مِرَ اما خودت خوب مِدَنی

مشکلاتم قَدِّ آلتون مِمَنَ بچه محلتاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 11:45 ق.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات

عید نوروز که امد، پشت سرش بهار میه

دوباره گل مشه زنده، تا به اعتبار میه

مگه ای نشاطه که همه ی گلا ره کرده بزک

به تماشاش آدم، یکدفعه یاد یار میه

وقتی یاس ره مبینی اوجور پیچیده به درخت

نا خداگاه یادم از گیسو های سِـگار میه

مرغ بیداره و شب، تو غرق توی خواب نازی

خواب خرگوشی بسه، عید آمده بهار میهتاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات

شو چارشنبه سوری ولوله یه          سر هر کوچه مگی زلزله یه

گله نفتیه که هی هوا مره                 بعضی وقتا فتنه هم بپا مره

میون هر کوچه آتیش و الو               بچه ها به دور آتیشا ولو

خرمن بته ره آتیش مزنن                     آتیشا را با پاشا پیش مزنن

مرن از او دورا دورخیز مکنن            از روی آتیشا هی ورمیجی ین

مگن ای زردی مو از تو بشه            سرخی تو ای آتیش، از مو بشه

زنا یم میون حولیا خوشن                 بری آتیشا خودشا ره موکوشن

دیره زنگوله دار دست پری              او میون مشغول رقصه، گل زری

شور و شادی افتاده تو بچه ها                       یکیشا مفته میون آتیشا

خشتکش الو گیریفته پسره                     همه ی کارا او شو، خنده دره

زنا با خوداشا نیت مکنن                     هر کدوم چیزی تو کوزه مندزن

بعدش از توی کوزه در میرن                   همه شم به فال نیکو مگیرن

سر چارسو و کنار گذرا                            چند ساعت بعد تو کوچه ها

زنا هی دوتا دوتا با همدگه                   ویستادن که رهگذر چیزی بگه

جوونی اگر بخوانه یک غزل                     توی او کوچه میفته به هچل

غزلش اگه که شاد شاد بشه                        مین شعرش امید زیاد بشه

با او نیت اونا دربیه جور                      مندزه تو دل اونا شوق و شور

اما وای یه وقته شعره بد بشه                       ماجرا ببین کجاها مکشه

لنگ کفشه مخوره توی سرش                        با قلنبه مزنن توی پرش

تزه از فالگوشی که راحت مشن              چادراشا ره تو روواشا مکشن

که کسی نشنسشا توی محل                     مگیرن یک کیسه ای زیر بغل

یک ملاقه دستشا در خنه ها                        به گدایی و به دنبال بچه ها

گاهیم مردی بری خوشمزگیش               تو چادر مره با یک عالمه ریش

ماجرای شو چارشنبه سوری                     از قدیم همیشه بوده ایجوریتاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات
گفتن به مو یَک شب که تو دلتنگ مو رِفتی
بی یار و رِفیق رِفتی و واز لنگ مو رِفتی

هی پیغوم و پسغوم دِدی و گفتی ماخوامِت
گفتی که پِشیمونی پیِ جنگ مو رِفتی

گفتُم که ای حرفات به دو پولم نی میَرزِه
واز چتکَه تِه وِرداشتی پی رنگ مو رِفتی؟

یادِت می یِه پور حرفی مِکِردیّ و مُگُفتی:
«قربون صبوریت عزیزُم سنگ مو رفتی

چشمات مِثِ دِریایِه و توش غُطِّه خِطَرناک
از برق نِگات نئشه مُرُم بَنگ مو رِفتی

یَک نِرمِه بِخِند کارخَنِه یِ قند فِریمون
با ناز واَدات صِفحِه یِ آهنگ مو رِفتی»

یادِت می یِه حرفاتِه؟ خجالت بکش اِی مرد!
یَک هو شدی پا فنگ و به دست فنگ مو رفتی!

دیر رِفتِه و دیر آمدی او دوره گذیشتِه
او موم دلُم رِفتِه اَهَن، زنگِ مو رِفتی

ای نام و نِشونِت رِ بِکَن از توی سینَه مو
فِرمون نَدِه بیخود، مَگِه سرهنگ مو رِفتی؟

وختی نُموجوشِه بِرِه مو دیگ دل تو
توش کِلِّه یِ سگ کن، تو که از چنگ مو رِفتیتاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات
 شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد
با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد  . . .
شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد
***********اس ام اس محرم 91***********
شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند
چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
این خاک به خون عاشقان آذین است
این است در این قبیله آیین ، این است
زاین روست که بی سوار برمی گردد
اسب تو که زین و یال آن خونین است . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
مه، بارقه اى ست در شبستان حسین
شب، حادثه اى ز درد پنهان حسین
هر صبح، ز دامن افق، خون آلود
خورشید برآید از گریبان حسین . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است
قیام اوست ، که پیوسته نهضت آموز است
تمام زندگی او ، عقیده بود و جهاد
اگر چه مدت جنگ حسین ، یک روز است . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم
ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
خط تو با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی
دین راه افتاد و چون فرو افتادی، حق برخاست.
یا حسین
***********اس ام اس محرم 91 ***********
لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید
جامی ز زلال آفتابم بدهید
من پرسش سوزان حسینم یاران
با حنجره عشق جوابم بدهید . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
در عزای شه دین کرببلا می لرزد / نه همین کرببلا عرض و سما می لرزد
گوئیا ناله زهرا رسد از دور به گوش / کاین چنین دست و تن شمر دغا می لرزد
***********اس ام اس محرم 91 ***********
زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا
داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین
جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى
جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
صد نوا خیزد ز ناى نینوایت، یا حسین / نغمه هاى عشق باشد در نوایت، یا حسین
میزند آتش، به قلب دوستانت دم به دم / داستان جانگداز کربلایت، یا حسین
***********اس ام اس محرم 91 ***********
به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است
عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است.
و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است.
پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.
***********اس ام اس محرم 91 ***********
امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم
چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم
***********اس ام اس محرم 91 ***********
هر که مرا به روضه تو راه داده است
تاج محبت تو به فرقم نهاده است
از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما
تصویری از عزای محرم فتاده است  . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند
رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
اى که دل ها همه از داغ غمت غمگین است / وى که از خون تو صحراى بلا رنگین است
نرود یاد لب تشنه ات از خاطره ها / هر که را مى نگرم از غم تو غمگین است  . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
الحق که به ما درس وفا داد حسین (ع) / هر چیز که داشت بی‌ریا داد حسین (ع)
یعنی که تأملی کنید ای یاران ! / آن هستی خود زکف چرا داد حسین (ع) . . . ؟
***********اس ام اس محرم 91 ***********
آن حسینى که شرف یافته دین از شرفش
سر و جان داد ز کف تا نرود دین ز کفش
هدف تیر بلا ساخت على اصغر خویش
تا که سرمشق بگیرد بشر از این هدفش . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
همواره تجّسم قیام است حسین (ع)
در سینة عاشقان ، پیام است حسین (ع)
در دفتر شعر ما ، ردیف است هنوز
دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین (ع)
***********اس ام اس محرم 91 ***********
عشقی به حسین عشق زینب نشود / این عشق جدا ز شیعه یارب نشود
در روز و شبی که من نگریم ز غمش / آن شام سحر و آن سحرم شب نشود
***********اس ام اس محرم 91 ***********
ماهی که ز آفتاب روشن تر بود
لب تشنه آب و تشنه باور بود
می رفت و دل از حسین می برد که او
پیغمبر کربلا، علی اکبر بود
***********اس ام اس محرم 91 ***********
هلال خون، مه خون، ماه اشک، ماه عزاست
عزای کیست؟ گمانم عزای خون خداست
خمیده قامت گردون، شکسته پشت فلک
روانه خون دل از چشم آدم و حوّاست
***********اس ام اس محرم 91 ***********
ازبهر ستیز و مرگ ، آماده شوید / در محضر عشق دوست ، افتاده شوید
از خون حسین بشنوید این پیغام / در طول زمان همیشه آزاده شوید
***********اس ام اس محرم 91 ***********
چون دید به نوک نی سرش را خورشید
بر خاک، تن مطهرش را خورشید
آرام ، حریر نور خود را گسترد
پوشاند برهنه پیکرش را خورشید
***********اس ام اس محرم 91 ***********
به جای جای دلم جای پای تو است حسین
خوشم که حنجره ام نینوای تو است حسین
هزار چشمه ی اشکم اگر دهند به چشم
خدا گواهست که وقف عزای تو است حسین
***********اس ام اس محرم 91 ***********
باز شد ماه محرّم، کربلا را بنگرید / حجّ عاشورای خون، سعی و صفا را بنگرید
وعده‏گاه وصل جانان، قبله‏گاه اهل دل / کوی هفتادودو قربانی، منا را بنگرید
***********اس ام اس محرم 91 ***********
ای از ازل به مهر تو دل آشنا حسین / وی تا ابد لوای عزایت به پا حسین
هر ماه در عزای تو، ماه محرّم است / هرجا بود به یاد غمت کربلا حسین
***********اس ام اس محرم 91 ***********
خاک حرمت ، مهر نماز است حسین (ع)
راه تو ، همیشه چاره‌ساز است حسین (ع)
ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم
از خون تو شیعه ، سرافزار است حسین(ع)
***********اس ام اس محرم 91 ***********
کسی چون من گل پرپر نبیند
گلـوی پـاره اصغـر نبینـد
بدست خویش کندم قبر او را
که این قنداقه را مادر نبیند . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
در دشت عطش ، لاله صفت سوخت حسین (ع)
تا مشعل آزادگی افروخت حسین (ع)
بر لوح فلق ، تا به قیامت ، نقش است
درسی که زخون ، به خلق آموخت حسین (ع)
***********اس ام اس محرم 91 ***********
هم «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود
هم سجده بی سلاح او خونین بود
افسوس که چند ساعتی بعد نماز
پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .
***********اس ام اس محرم 91 ***********
آن روز که آهنگ سفر داشت حسین (ع)
از راز شهادتش خبر داشت حسین (ع)
از بهر سرودن یکی قطعة سرخ
هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین (ع)
***********اس ام اس محرم 91 ***********
اصغر که نسیم عشق مویش بوسید / خورشید ولایت سر و رویش بوسید
می خواست حسین تا ببوسد لب او / تیر آمد و زودتر گلویش بوسید


تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات

گویند که در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست

علم فاطمه دست قلم عباس است
اس ام اس محرم ۹۲

سلام من به محرم

محرم گل زهرا

به لطمه های ملائک

به ماتم گل زهرا
اس ام اس محرم ۹۲

خنده کنان می رود روز جزا در بهشت

هر که به دنیا کند گریه برای حسین . . .
اس ام اس محرم ۹۲

محرم شد از غم نگاهم گرفت

به سوزانترین اشک، آهم گرفت

شکست در گلو بغض سوزان من  و

عطر حسین روح و جانم گرفت . . .

السّلام علیک یا ابا عبد الله . . .
اس ام اس محرم ۹۲

دلم مست و لبم مست و سرم مست

بخون ای دل که صبرم رفته از دست

بخون ای دل محرم اومد از راه

بخون اجر تو با عباس بی دست

عرض تسلیت و تعزیت بمناسبت آغاز ایام عزای حسینی
اس ام اس محرم ۹۲

عشق یعنی آتش افروخته

عشق یعنی خیمه های سوخته

عشق یعنی حاجی بیت الحرام

دل بریدن ها وحج ناتمام

عشق یعنی غربت نور دوعین

عشق یعنی گریه برقبر حسین

عشق را گویم فقط در یک کلام

یا اباالفضل وحسین و والسلام
اس ام اس محرم ۹۲

کربلا نشان داد که با شکیب در عطشی کوتاه

می توان همیشه ی تاریخ را سیراب کرد . . .
اس ام اس محرم ۹۲

حسین یعنی زیبایی، مگر می شود

با زیبایی همراه و همسایه بود و زیبا نشد
اس ام اس محرم ۹۲

با آب طلا نام حسین قاب کنید

با نام حسین یادی ازآب کنید

خواهید که سر بلندو جاوید شوید

تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید

( التماس دعا )
اس ام اس محرم ۹۲

دانی که چرا مهر جبین خاک حسین است؟

چون قبله ی دل پیکر صد چاک حسین است

دانی که چرا چوب شود قسمت آتش؟

بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است

دانی که چرا آب فراتست گل آلود؟

شرمنده زلعل لب عطشان حسین است

دانی که چرا کعبه ی حق گشته سیه پوش

یعنی که خدا هم عزادار حسین است . . .
اس ام اس محرم ۹۲

عجیب حکایتی است!

“عزیز” ترین ها – حسین(ع) و یوسف(ع) -

از “گودال” و “چاه” به آسمان عزت رسیده اند . . .
تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو