تبلیغات
`~'*¤!||!¤*'~`(( دربســت تا شهر بهشت ))`~'*¤!||!¤*'~` - چند تا لطیفه با لهجه مشهدی
کامبیز مِرِه خواستگاری!مادر و پدر دختره جواب رد مِدَن مِگَن دختر ما دِره درس موخوانه! کامبیز مِگه خو اشکال نِدِره مو مُورُم دو ساعت دِگِه برمِگِردُم!!


به کامبیز مِگن فهمیدی زلزله آمد؟!؟!
مِگهِ :نِه بُخُدا مُو روم اووَر بود !!


یه روز یه آقاهه سوار هواپیما مـِرِه که بیاد مَشَد!!هواپیما سقوط مُکُنِه!!

............ای قِرار بود جُک باشه ولی خب حادثه خبر نُمُکُنِه!!


تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 | 12:37 ب.ظ | نویسنده : °o.O ( حمیــد مشهدی ) O.o° | نظرات